Artykuły

Choroba Meniere’a

Choroba Meniere’a

Choroba Meniere’a charakteryzuje się nawrotowymi zawrotami głowy i szumami usznymi.

Ostre zapalenia gardła i migdałków

Ostre zapalenia gardła i migdałków

comment 1

Stany zapalne gardła mogą przebiegać w sposób nietypowy lub być zwiastunem ciężkich ogólnoustrojowych chorób.

Farmakologiczne leczenie kaszlu

Farmakologiczne leczenie kaszlu

Stosowanie leków hamujących kaszel w sytuacji infekcji górnych dróg oddechowych ma charakter objawowy.

Chrapanie – objaw czy choroba?

Chrapanie – objaw czy choroba?

Chrapanie nie jest chorobą, a objawem utrudnionego przepływu powietrza przez gardło. Jako samodzielny objaw nie daje szkodliwych następstw zdrowotnych. Szacuje się, że skala tego zjawiska to 2 mld chrapiących na świecie i ok. 8 mln dorosłych ludzi w Polsce.

Co z tym zatkanym nosem u dzieci?

Co z tym zatkanym nosem u dzieci?

Przewlekły nieżyt nosa jest niejednorodną grupą chorób zapalnych błony śluzowej nosa o różnym patomechanizmie, w zależności od przyczyny powodującej objawy. Do objawów należą: blokada nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wyciek z nosa, świąd.

Nagła głuchota – coraz częstszy  problem nie tylko w starszym wieku

Nagła głuchota – coraz częstszy problem nie tylko w starszym wieku

Nagła głuchota (sudden deafness, SD; nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy – sudden sensorineural hearing loss, SSNHL) to jednostka chorobowa, którą po raz pierwszy opisał w 1944 r. De Kleyn (1). Najczęściej jest definiowana jako ubytek słuchu o charakterze odbiorczym, dotyczący jednej lub obu stron, którego wielkość to co najmniej 30 dB w trzech sąsiadujących ze sobą częstotliwościach i który wystąpił w czasie do 72 godzin (2).

Porażenia fałdów głosowych: możliwości diagnostyki i terapii

Porażenia fałdów głosowych: możliwości diagnostyki i terapii

Porażenie fałdów głosowych stanowi trudny i skomplikowany problem diagnostyczny, leczniczy i rehabilitacyjny. Jest to schorzenie, które może dotykać pacjentów w każdym wieku, a jego objawy mogą być różnorodne – od nieznacznej chrypki do zagrażającej życiu duszności

Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach laryngologicznych

Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach laryngologicznych

We współczesnej medycynie glikokortykosteroidy (GKS) mają już ugruntowaną pozycję w leczeniu wielu chorób. Stosuje się je w pulmonologii: w astmie oskrzelowej, POChP, w terapii chorób autoimmunologicznych: toczniu układowym, reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie Leśniowskiego-Crohna, w terapii chorób rozrostowych, m.in. w białaczce limfocytarnej, w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów, miejscowo w stanach zapalnych w dermatologii oraz we wstrząsie anafilaktycznym.

Nowoczesne metody endoskopowego obrazowania krtani

Nowoczesne metody endoskopowego obrazowania krtani

Zmiany patologiczne krtaniowej części gardła i krtani są niejednokrotnie trudne do oceny lusterkiem krtaniowym w badaniu laryngologicznym. Uzupełnienie badania o endoskopię wykonywaną w znieczuleniu ogólnym umożliwia bezpośrednią ocenę zmiany z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego. Trwają jednak poszukiwania metody badawczej, która umożliwiałaby wiarygodną ocenę zmian w krtani ze wstępnym ich różnicowaniem podczas badania chorego już w ambulatorium. Nowe rozwiązania techniczne zaczynają dawać takie możliwości, a jedną z nich jest „biologiczna endoskopia”. Pojęcie to obejmuje różne techniki endoskopowe, które w porównaniu do klasycznej endoskopii umożliwiają wizualizację zmian niewykrywalnych w białym świetle.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Budowa anatomiczna zatok szczękowych wykazuje istotną zmienność. Zatoki kształtują się w okresie życia płodowego – w II trymestrze życia płodowego. Człowiek w chwili urodzenia ma zaledwie śladowe zatoki szczękowe. Ich wielkość określa się na kilka milimetrów sześciennych...

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Zastosowanie lasera w otolaryngologii

Termin laser jest akronimem słów: light amplification by stimulated emission of radiation, które definiują to urządzenie jako służące do wzmacniania światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Ta wymuszona emisja jest procesem, w którym światło może być generowane w pewnych materiałach, takich jak: kryształy, ciecze, gazy i półprzewodniki...

Chłoniaki jako rzadka lokalizacja nowotworów regionu głowy i szyi

Chłoniaki to grupa chorób nowotworowych spowodowanych klonalnym rozrostem komórek limfoidalnych odpowiadających różnym stadiom zróżnicowania prawidłowych limfocytów. Według danych amerykańskich znalazły się one na 3. miejscu pod względem częstości występowania wśród nowotworów złośliwych głowy i szyi.

Powikłania zębopochodne w obrębie głowy i szyi

Mimo stosowania szerokowidmowej antybiotykoterapii oraz poprawy warunków higieny, zakażenia zębopochodne są nadal przyczyną ostrych, groźnych dla życia powikłań, ze śmiercią pacjenta włącznie.

Chrypka – banalna dolegliwość czy objaw poważnej choroby?

Głos jest charakterystyczną cechą każdego człowieka, dzięki której można dać wyraz własnej osobowości, okazać swoje uczucia i emocje. Pełni istotną rolę w porozumiewaniu się i interakcjach społecznych. Zaburzenia głosu mogą powodować problemy z komunikacją, być źródłem stresu oraz zwiększonej absencji chorobowej...