Za co NFZ karze szpitale

Za co NFZ karze szpitale

comment 1

Zawyżanie wartości świadczeń, braki w dokumentacji, nieodpowiednie warunki leczenia - to główne powody kar, jakie w 2017 roku NFZ nałożył na szpitale. Jednym z powodów niedociągnięć są braki kadrowe w placówkach - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach laryngologicznych

Zastosowanie glikokortykosteroidów w chorobach laryngologicznych

We współczesnej medycynie glikokortykosteroidy (GKS) mają już ugruntowaną pozycję w leczeniu wielu chorób. Stosuje się je w pulmonologii: w astmie oskrzelowej, POChP, w terapii chorób autoimmunologicznych: toczniu układowym, reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie Leśniowskiego-Crohna, w terapii chorób rozrostowych, m.in. w białaczce limfocytarnej, w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów, miejscowo w stanach zapalnych w dermatologii oraz we wstrząsie anafilaktycznym.

Chłoniaki jako rzadka lokalizacja nowotworów regionu głowy i szyi

Chłoniaki to grupa chorób nowotworowych spowodowanych klonalnym rozrostem komórek limfoidalnych odpowiadających różnym stadiom zróżnicowania prawidłowych limfocytów. Według danych amerykańskich znalazły się one na 3. miejscu pod względem częstości występowania wśród nowotworów złośliwych głowy i szyi.

Powikłania zębopochodne w obrębie głowy i szyi

Mimo stosowania szerokowidmowej antybiotykoterapii oraz poprawy warunków higieny, zakażenia zębopochodne są nadal przyczyną ostrych, groźnych dla życia powikłań, ze śmiercią pacjenta włącznie.

Chrypka – banalna dolegliwość czy objaw poważnej choroby?

Głos jest charakterystyczną cechą każdego człowieka, dzięki której można dać wyraz własnej osobowości, okazać swoje uczucia i emocje. Pełni istotną rolę w porozumiewaniu się i interakcjach społecznych. Zaburzenia głosu mogą powodować problemy z komunikacją, być źródłem stresu oraz zwiększonej absencji chorobowej...