Standardy i wytyczne

Nowoczesne postępowanie lecznicze w chorobie refluksowej z objawami laryngologicznymi
07.02.2018
W krajach wysoko rozwiniętych objawy refluksu występują codziennie u 3–7% populacji, raz w tygodniu u około 20% populacji, a raz w miesiącu odczuwa je 36% populacji
Ostre zapalenie gardła u dzieci i dorosłych: przesłanki diagnostyczne i lecznicze
12.01.2018
Ostre zakażenia gardła są jedną z najczęstszych, po zapaleniu zatok przynosowych, przyczyn ambulatoryjnych wizyt pacjentów oraz stanowią główny powód stosowania antybiotykoterapii.
Standardy postępowania w obturacyjnym bezdechu sennym
01.12.2017
Świadomość konsekwencji nierozpoznanego i nieleczonego obturacyjnego bezdechu sennego jest nieporównywalnie mała do skali problemu
Standardy postępowania w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych
24.05.2016
1
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest częstym problemem w codziennej praktyce zarówno lekarzy rodzinnych, jak i laryngologów. Prawidłowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne ma w tej chorobie istotne znaczenie, także w codziennej praktyce pulmonologów i alergologów ze względu na silny związek pomiędzy występowaniem przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa (ANN).
Epistaxis w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i otorynolaryngologa
23.02.2016
Krwawienie z nosa (epistaxis – z jęz. greckiego epistazein, co oznacza „płynąć kropla po kropli”) to jeden z najczęstszych nagłych przypadków w otorynolaryngologii. Sposób postępowania leczniczego jest uzależniony od etiologii, stanu ogólnego i stanu miejscowego…
Zasady racjonalnej antybiotykoterapii w chorobach otolaryngologicznych
23.02.2016
Infekcje górnych dróg oddechowych są najczestszą przyczyną zgłaszania się pacjenta do gabinetu lekarza rodzinnego. Właściwe rozpoznanie lekarskie i włączenie tylko leczenia objawowego często jest sprzeczne z oczekiwaniami pacjenta.
Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii
11.03.2015
Ultrasonografia jest obecnie powszechną metodą badania w diagnostyce obrazowej z uwagi na bezinwazyjność i bezpieczeństwo stosowania oraz wzrastającą jakość uzyskiwanych obrazów związaną z postępem technologicznym. Coraz więcej producentów oferuje aparaty USG stosunkowo niewielkich rozmiarów, mobilne, w dość przystępnej cenie, mogące znaleźć zastosowanie w poszerzeniu diagnostyki laryngologicznej...
Leczenie zawrotów głowy u dzieci
06.03.2015
Zawrót głowy jest definiowany jako iluzja ruchu w następstwie zaburzenia orientacji przestrzennej. Objawom zwykle towarzyszy niepokój, lęk, a nawet panika. W przypadku wystąpienia zawrotu głowy u dzieci, szczególnie młodszych, definicja ta traci na aktualności z powodu trudności w abstrahowaniu i subiektywnym opisie dolegliwości podmiotowych...
06.03.2015
Postępowanie przy wyciekach z drenów wentylacyjnych u dzieci
02.03.2015
Trwałe negatywne skutki założenia drenażu, wpływające istotnie na stan słuchu, zdarzają się rzadko: przetrwała perforacja u 2,2% leczonych przy drenach krótkoterminowych i perlak u
Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych
27.02.2015
1
W 2007 r. opracowano, a w 2012 uzupełniono dokument European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2007, EPOS 2012) dotyczący rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok przynosowych. Zgodnie z wytycznymi EPOS, zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym obejmującym błonę śluzową nosa i przynajmniej jednej zatoki przynosowej...
Zespół obturacyjnego bezdechu sennego coraz powszechniejszym problemem
27.02.2014
Sen jest fizjologicznym stanem, podczas którego organizm odpoczywa. Dzieje się tak w wyniku zmniejszenia reaktywności na bodźce zewnętrzne, zwolnienia metabolizmu i wygaszenia aktywności układu współczulnego. U niektórych osób podczas snu występują zaburzenia w procesie oddychania uniemożliwiające prawidłowy jego przebieg...
Zapalenia gardła w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i laryngologa
17.02.2014
1
Gardło, w którym topograficznie wyróżniamy część nosową, ustną i krtaniową, stanowi wspólny odcinek drogi oddechowej i pokarmowej. Zapalenie gardła jest chorobą częstą, zwłaszcza w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i laryngologa.
Dieta po operacjach laryngologicznych u dzieci
25.01.2012
Operacje laryngologiczne u dzieci, a szczególnie zabieg wycięcia migdałków, są jednymi z najczęściej wykonywanych w wieku rozwojowym. Dzieci po operacji mają trudności w przełykaniu i w konsekwencji niechętnie jedzą i piją. Największa intensywność bólu przypada na pierwsze 24 godziny po zabiegu. Zgodnie z doniesieniami w dostępnej literaturze często spotykanym problemem, który dotyczy ponad połowy dzieci, są nudności i wymioty...
Leczenie objawowe infekcji otolaryngologicznych u dzieci
25.01.2012
Leczenie objawowe zaleca się w celu zmniejszenia przykrych i uciążliwych dolegliwości i oznak choroby takich jak ból, gorączka, kaszel, wyciek z nosa czy ucha. Zakażenia układu oddechowego powodują obrzęk błony śluzowej. Stan zapalny w drogach oddechowych wywołany zakażeniem charakteryzuje obecność obrzęku błony śluzowej, zwiększonego wydzielania śluzu oraz zaleganie wydzieliny. Objawy występujące w zapaleniu to ból, podwyższona ciepłota ciała lub gorączka i zwężenie dróg oddechowych...
25.01.2012
Zaburzenia smaku – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
25.01.2012
Zmysł smaku jest najmniej poznanym, przez co najbardziej tajemniczym zmysłem, którym dysponują ludzie. Natura znacznie ograniczyła jego rolę w życiu człowieka, wysuwając na pierwszy plan pozostałe narządy zmysłów. Niejednokrotnie dopiero nagła utrata odczuć smakowych sprawia, że uświadamiamy sobie istotę i potrzebę posługiwania się zmysłem smaku, oraz wskazuje, jak ubogi w doznania może być świat pozbawiony wrażeń smakowych...
25.01.2012
Balonoplastyka w otorynolaryngologii
19.01.2012
Balonoplastyka zwężonych ujść lub poszerzenia światła zwężonych chorobowo struktur w obrębie ciała ludzkiego znalazła szerokie zastosowanie w takich dziedzinach medycyny jak kardiologia, urologia, gastroenterologia, ginekologia. Technika ta, dowodząc swojej skuteczności i minimalnej inwazyjności, na stałe weszła do sal operacyjnych i zabiegowych oraz wykreowała powstanie nowych specjalności medycznych, np. kardiologii inwazyjnej czy radiologii interwencyjnej..
19.01.2012