Standardy i wytyczne

Standardy postępowania w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych

Standardy postępowania w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych

comment 1

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest częstym problemem w codziennej praktyce zarówno lekarzy rodzinnych, jak i laryngologów. Prawidłowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne ma w tej chorobie istotne znaczenie, także w codziennej praktyce pulmonologów i alergologów ze względu na silny związek pomiędzy występowaniem przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i astmy oskrzelowej oraz alergicznego nieżytu nosa (ANN).

Epistaxis w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i otorynolaryngologa

Epistaxis w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i otorynolaryngologa

Krwawienie z nosa (epistaxis – z jęz. greckiego epistazein, co oznacza „płynąć kropla po kropli”) to jeden z najczęstszych nagłych przypadków w otorynolaryngologii. Sposób postępowania leczniczego jest uzależniony od etiologii, stanu ogólnego i stanu miejscowego…

Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii

Rola ultrasonografii we współczesnej laryngologii

Ultrasonografia jest obecnie powszechną metodą badania w diagnostyce obrazowej z uwagi na bezinwazyjność i bezpieczeństwo stosowania oraz wzrastającą jakość uzyskiwanych obrazów związaną z postępem technologicznym. Coraz więcej producentów oferuje aparaty USG stosunkowo niewielkich rozmiarów, mobilne, w dość przystępnej cenie, mogące znaleźć zastosowanie w poszerzeniu diagnostyki laryngologicznej...

Leczenie zawrotów głowy u dzieci

Leczenie zawrotów głowy u dzieci

Zawrót głowy jest definiowany jako iluzja ruchu w następstwie zaburzenia orientacji przestrzennej. Objawom zwykle towarzyszy niepokój, lęk, a nawet panika. W przypadku wystąpienia zawrotu głowy u dzieci, szczególnie młodszych, definicja ta traci na aktualności z powodu trudności w abstrahowaniu i subiektywnym opisie dolegliwości podmiotowych...

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

Kompleksowe leczenie zapalenia zatok przynosowych

comment 1

W 2007 r. opracowano, a w 2012 uzupełniono dokument European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2007, EPOS 2012) dotyczący rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok przynosowych. Zgodnie z wytycznymi EPOS, zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym obejmującym błonę śluzową nosa i przynajmniej jednej zatoki przynosowej...

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego coraz powszechniejszym problemem

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego coraz powszechniejszym problemem

Sen jest fizjologicznym stanem, podczas którego organizm odpoczywa. Dzieje się tak w wyniku zmniejszenia reaktywności na bodźce zewnętrzne, zwolnienia metabolizmu i wygaszenia aktywności układu współczulnego. U niektórych osób podczas snu występują zaburzenia w procesie oddychania uniemożliwiające prawidłowy jego przebieg...

Dieta po operacjach laryngologicznych u dzieci

Dieta po operacjach laryngologicznych u dzieci

Operacje laryngologiczne u dzieci, a szczególnie zabieg wycięcia migdałków, są jednymi z najczęściej wykonywanych w wieku rozwojowym. Dzieci po operacji mają trudności w przełykaniu i w konsekwencji niechętnie jedzą i piją. Największa intensywność bólu przypada na pierwsze 24 godziny po zabiegu. Zgodnie z doniesieniami w dostępnej literaturze często spotykanym problemem, który dotyczy ponad połowy dzieci, są nudności i wymioty...

Leczenie objawowe infekcji otolaryngologicznych u dzieci

Leczenie objawowe infekcji otolaryngologicznych u dzieci

Leczenie objawowe zaleca się w celu zmniejszenia przykrych i uciążliwych dolegliwości i oznak choroby takich jak ból, gorączka, kaszel, wyciek z nosa czy ucha. Zakażenia układu oddechowego powodują obrzęk błony śluzowej. Stan zapalny w drogach oddechowych wywołany zakażeniem charakteryzuje obecność obrzęku błony śluzowej, zwiększonego wydzielania śluzu oraz zaleganie wydzieliny. Objawy występujące w zapaleniu to ból, podwyższona ciepłota ciała lub gorączka i zwężenie dróg oddechowych...

Zaburzenia smaku – trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Zaburzenia smaku – trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Zmysł smaku jest najmniej poznanym, przez co najbardziej tajemniczym zmysłem, którym dysponują ludzie. Natura znacznie ograniczyła jego rolę w życiu człowieka, wysuwając na pierwszy plan pozostałe narządy zmysłów. Niejednokrotnie dopiero nagła utrata odczuć smakowych sprawia, że uświadamiamy sobie istotę i potrzebę posługiwania się zmysłem smaku, oraz wskazuje, jak ubogi w doznania może być świat pozbawiony wrażeń smakowych...

Balonoplastyka w otorynolaryngologii

Balonoplastyka w otorynolaryngologii

Balonoplastyka zwężonych ujść lub poszerzenia światła zwężonych chorobowo struktur w obrębie ciała ludzkiego znalazła szerokie zastosowanie w takich dziedzinach medycyny jak kardiologia, urologia, gastroenterologia, ginekologia. Technika ta, dowodząc swojej skuteczności i minimalnej inwazyjności, na stałe weszła do sal operacyjnych i zabiegowych oraz wykreowała powstanie nowych specjalności medycznych, np. kardiologii inwazyjnej czy radiologii interwencyjnej..

Chłoniaki jako rzadka lokalizacja nowotworów regionu głowy i szyi

Chłoniaki to grupa chorób nowotworowych spowodowanych klonalnym rozrostem komórek limfoidalnych odpowiadających różnym stadiom zróżnicowania prawidłowych limfocytów. Według danych amerykańskich znalazły się one na 3. miejscu pod względem częstości występowania wśród nowotworów złośliwych głowy i szyi.

Powikłania zębopochodne w obrębie głowy i szyi

Mimo stosowania szerokowidmowej antybiotykoterapii oraz poprawy warunków higieny, zakażenia zębopochodne są nadal przyczyną ostrych, groźnych dla życia powikłań, ze śmiercią pacjenta włącznie.

Chrypka – banalna dolegliwość czy objaw poważnej choroby?

Głos jest charakterystyczną cechą każdego człowieka, dzięki której można dać wyraz własnej osobowości, okazać swoje uczucia i emocje. Pełni istotną rolę w porozumiewaniu się i interakcjach społecznych. Zaburzenia głosu mogą powodować problemy z komunikacją, być źródłem stresu oraz zwiększonej absencji chorobowej...